Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld 1

9-2-2018

Kenmerken:

  • voor vmbo-bb en -kb;
  • elke exameneenheid in twee schriftelijke toetsen;
  • in klas 4 zijn de onderwerpen die in het centraal examen zitten ook onderdeel van het SE.

Klas 3

T-01 Multiculturele samenleving 1 Type toetstoets
Momentweek 34-41 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/6

 

T-02 Multiculturele samenleving 2 Type toetstoets
Momentweek 41-50 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/6

 

T-03 Werk 1 Type toetstoets
Moment week 02- 07 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/5

 

T-04 Werk 2  Type toetstoets
Moment week 07-13 Herkansing ja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor 1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/5

 

T-05 Massamedia 1 Type toetstoets
Momentweek 14-20 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor 1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/7

 

T-06 Massamedia 2 Type toetstoets
Momentweek 20-27  Herkansing ja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor 1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/7

 

T-07 Excursie & verslag (ovg) Type toetshandelingsdeel
Momentnader te bepalen Herkansingnee
Tijdsduur10-15 uur Weegfactorhandelingsdeel
Wijze van toetsing schriftelijk ExameneenheidMK/K/1, MK/K/2, MK/K/3


Klas 4

T-08 Criminaliteit deel 1 Type toetstoets
Momentweek 35-40 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/8

 

T-09 Criminaliteit deel 2 Type toetstoets
Momentweek 41-46 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/8

 

T-10 Politiek deel 1  Type toetstoets
Momentweek 47-04 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/4

 

T-11 Politiek deel 2  Type toetstoets
Momentweek 05-11 Herkansingja
Tijdsduur50 minuten Weegfactor1
Wijze van toetsingschriftelijk ExameneenheidMK/K/4
Contactpersoon