Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Politiek en beleid

9-2-2018
MK/K/4Politiek en beleid (CE) bbkbgl/tl
5.

De kandidaat kan:

 • Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat;
 • uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese Unie;
 • daarin herkennen en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen;
 • mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden;
 • van politieke partijen en stromingen standpunten en de uitgangspunten noemen en herkennen.
X  
6.

De kandidaat kan:

 • Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat en als een constitutionele monarchie;
 • uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese Unie daarin aangeven/herkennen en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen;
 • mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden;
 • van politieke partijen en stromingen standpunten en de uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren.

 XX

 

Een nadere specificatie van deze exameneenheid vindt u in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl.