Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Oriëntatie op leren en werken

9-2-2018

MK/K/1

Oriëntatie op leren en werken

 bbkb  gl/tl
1.

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van maatschappijkunde verwoorden.

XXX

 

Een mogelijke uitwerking van deze eindterm vindt u onderaan in het rechtermenu.