Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Mens en werk

9-2-2018
MK/K/5Mens en werkbbkbgl/tl
                           7. 

De kandidaat kan:

 • functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen;
 • de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de kenmerken van de verzorgingsstaat herkennen;
 • herkennen wat de invloed is van arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid;
 • op het gebied van arbeid verschillende belangen en belangenorganisaties herkennen en aangeven welke middelen er zijn om voor belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties;
 • oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen.
X  
                           8. 

De kandidaat kan:

 • de functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen en beschrijven, en factoren noemen die van invloed zijn op de cultuur van een bedrijf;
 • de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de problematiek van de verzorgingsstaat herkennen en beschrijven;
 • uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling heeft op de sociale ongelijkheid in de samenleving;
 • een beschrijving geven van de arbeidsverhoudingen in Nederland;
 • oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen en verklaren.
 XX

 

Een mogelijke uitwerking van deze eindtermen vindt u onderaan in het rechtermenu.