Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Massamedia

9-2-2018
MK/K/7Massamediabbkbgl/tl
                           11.

De kandidaat kan:

 • de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen;
 • factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het gaat om de inhoud en programmering van massamedia, en nieuwsvoorziening kritisch beoordelen;
 • in voorbeelden de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming (waaronder vooroordelen en stereotypen), en bij de overdracht van waarden en normen;
 • informatie vergelijken van verschillende media en verschillen daarin herkennen.
X  
                           12.

De kandidaat kan:

 • de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen en beschrijven;
 • factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het gaat om de inhoud en programmering van massamedia, en nieuwsvoorziening kritisch beoordelen;
 • benoemen wat de rol van de media is bij beeldvorming en aangeven hoe er sprake is van beïnvloeding door massamedia;
 • informatie vergelijken van verschillende media en verschillen daarin verklaren.
 XX

 

Een mogelijke uitwerking van deze eindtermen vindt u onderaan in het rechtermenu.