Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

9-2-2018

MK/K/3

Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde (CE)

bbkbgl/tl
3.

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • informatie verwerven en daarbij gebruik maken van verschillende informatiebronnen;
 • zelf verzamelde of aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis;
 • de principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in een tekst over een maatschappelijk vraagstuk of verschijnsel;
 • een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven. 
X  
4.

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen:

 • ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren;
 • bij gegeven of zelf geformuleerde vragen informatie verwerven en daarbij gebruikmaken van verschillende informatiebronnen;
 • aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis;
 • de principes en procedures die horen bij de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in informatiebronnen over een maatschappelijk vraagstuk of toepassen op een maatschappelijk vraagstuk;
 • een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven.
 XX

 

Een nadere specificatie van deze exameneenheid vindt u in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl. De leervaardigheden worden getoetst in het centraal examen, maar moeten ook worden getoetst in het schoolexamen. Een aantal voorbeelden daarvan vindt u onderaan in het rechtermenu.