Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

De multiculturele samenleving

9-2-2018
MK/K/6De multiculturele samenlevingbbkbgl/tl
9.

De kandidaat kan:

 • Nederland als multiculturele samenleving typeren en het overheidsbeleid ten aanzien hiervan herkennen en beschrijven;
 • de sociaal-economische positie van allochtone groepen beschrijven;
 • aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
X  
                           10.

De kandidaat kan:

 • de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en ontwikkelingen daarin noemen, alsmede het overheidsbeleid en de visies ten aanzien van de multiculturele samenleving beschrijven;
 • de sociaal-economische positie van allochtone groepen beschrijven en verklaren;
 • aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
 XX

 

Een mogelijke uitwerking van deze eindtermen vindt u onderaan in het rechtermenu.