Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma

Criminaliteit en rechtsstaat

9-2-2018
MK/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat (CE) bbkbgl/tl
13.

De kandidaat kan:

 • de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven;
 • kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht, en de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden;
 • oorzaken van criminaliteit herkennen;
 • de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven en verschillende beleidsmaatregelen onderscheiden;
 • de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.
X  
14.

De kandidaat kan:       

 • de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven;
 • principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht;
 • oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven;
 • de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven, verschillende beleidsmaatregelen en kenmerkende visies van politieke stromingen onderscheiden, en effectiviteit en wenselijkheid van beleidsmaatregelen beoordelen;
 • de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.
 XX

 

Een nadere specificatie van deze exameneenheid vindt u in de syllabus voor het CE op www.examenblad.nl.