Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Basisvaardigheden

9-2-2018

MK/K/2

Basisvaardigheden

bb kb gl/tl
2.

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

XXX

 

Een mogelijke uitwerking van deze eindterm vindt u onderaan in het rechtermenu.