Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Aanleiding tot het schrijven van de handreiking

9-2-2018

​De laatste herziening van de handreiking voor maatschappijleer 2 dateert uit 2007. Die herziening volgde op de globalisering van de examenprogramma's voor het vmbo. Het examenprogramma voor maatschappijleer 2 is sindsdien ongewijzigd gebleven, maar vanaf augustus 2016 heeft het vak wel een nieuwe naam: maatschappijkunde.

Naast die naamsverandering is er ook veel veranderd in de samenleving en in het onderwijs. De handreiking was dus aan vernieuwing toe. Deze handreiking geeft de actuele situatie weer. In deze handreiking zal steeds worden gesproken over maatschappijkunde, niet meer over maatschappijleer 2. Als op uw school maatschappijleer 2 op het rooster staat, is het goed om te weten dat die naam met ingang van 1 augustus 2016 niet meer bestaat. De naam maatschappijleer 2 behoort nu tot het verleden.

 

Contactpersoon