Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Algemene informatie

9-2-2018
SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen in digitale vorm aangeboden. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

In deze handreiking staat met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doet de handreiking suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.