Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Afstemming met andere vakken

9-2-2018

Afstemming met andere vakken is van belang om onnodige overlap tussen vakken of verschillen in het gebruik van bepaalde begrippen te voorkomen. Daarnaast is het zaak om het leggen van verbanden niet alleen aan leerlingen over te laten, maar ook als docententeam te streven naar samenhang in de vakken die een leerling heeft. In de praktijk blijkt vaak dat de nadruk op het (centraal) examen de neiging om met andere vakken samen te werken vermindert. Toch kan de afstemming met andere vakken ook voor maatschappijkunde vruchtbaar zijn.

Via het rechtermenu vindt u meer informatie over de afstemming met maatschappijleer en andere mens en maatschappijvakken en de afstemming met de beroepsgerichte programma's.