​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeelden van portfolio-instrumenten

19-10-2015

In de publicatie 'Portfoliovoorstel Lichamelijke Opvoeding 1 havo/vwo' (SLO, 2004, VO/2167.002/D/03-644) wordt uitgebreider ingegaan op de relatie tussen PTA, portfolio en rapportage voor LO. Hier vindt u slechts enkele voorbeelden van instrumenten die in een portfolio voor LO een rol kunnen spelen. Het gaat om de volgende typen instrumenten:

 • een logboek;
 • een zelfevaluatie per onderdeel;
 • een trainingsvoorbereiding;
 • een onderlinge beoordeling;
 • een periodezelfevaluatie;
 • een opdracht over sportmodellen;
 • de eindopdracht;
 • de eindevaluatie.

De nummers bij de instrumenten verwijzen naar/corresponderen met de nummers in het PTA schema.