​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Een goed programma als basis

1-10-2015

Een PTA wordt samengesteld vanuit een programma. Hier presenteren wij één voorbeeld van een programma van havo 4/5. In dit voorbeeld kan de leerling in één oogopslag zien hoe het programma LO eruitziet en welke keuzemogelijkheden daar in zitten. Op grond van dit programma werken we later de PTA varianten uit.

Programma havo 4/5

LeerjaarPeriodeActiviteitenContacttijd [1]Zelfstudietijd [2]
4 havoA1 Spel (veld)12 
B2 Zelf beter leren volleyballen101
3 Turnen6 
4 Atletiek (zaal) 
C5 Zelf beter leren basketballen81
6 Bewegen op muziek (1)6 
7 Zelfverdediging 
D8 SOK 1145
9 Duursport6 
E10 Zelf beter leren softballen81
11 Bewegen op muziek (2)6 
12 Atletiek (veld) 
13 Assisteren sportdag4 
5 havoA14 Spel (veld)12 
B15 Regelende rollen163
C16 SOK 2126
 120 [3]17 [4]

 

[1] contacttijd in lesuren van 50 minuten

[2] zelfstudietijd in klokuren

[3] totaal contacttijd: 120 lesuren = 100 klokuren

[4] totaal zelfstudietijd: 17 klokuren (totale studielast = 117 klokuren)