​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Voorbeelden van studielasttabellen

25-9-2015
Contacttijd per week

Lessen van

50 min.

In klokuren studielast

Lessen van

60 min.

In klokuren studielast

Lessen van

70 min.

In klokuren studielast
Klas
Havo 4267280293
Havo 5253132137
Totaal:412031123130

Tabel 1a: rekenmodellen van studielast naar contacttijd lichamelijke opvoeding havo

 

Contacttijd per week

Lessen van

50 min.

In klokuren studielast

Lessen van

60 min.

In klokuren studielast

Lessen van

70 min.

In klokuren studielast
Klas
Havo 4267280293
Havo 5226116118
Totaal:4933963111

Tabel 1b: rekenmodellen van studielast naar contacttijd lichamelijke opvoeding havo, waarbij de lessen in het examenjaar eindigen in december

 

Lestijdeenheid

 

50 min.

In klokuren studielast

 

60 min.

In klokuren studielast

 

70 min.

In klokuren studielast
Klas
Vwo 4267280147
Vwo 5267140147
Vwo 6126132137
Totaal:516041523131!

Tabel 2a: rekenmodellen van studielast naar contacttijd lichamelijke opvoeding vwo

 

Lestijdeenheid

 

50 min.

In klokuren studielast

 

60 min.

In klokuren studielast

 

70 min.

In klokuren studielast
Klas
Vwo 4267280147
Vwo 5267140147
Vwo 6113116118
Totaal:514741363112!

Tabel 2b: rekenmodellen van studielast naar contacttijd lichamelijke opvoeding vwo, waarbij de lessen in het examenjaar eindigen in december

Relatie lesduur en studielast

Zo bekeken kan de keuze die de school maakt voor lestijdeenheden nogal wat verschil maken. Het 70-minutenvoorbeeld voor vwo voldoet niet aan de minimale studielast eis. Mochten de lessen al in december eindigen dan gelden de a-voorbeelden niet meer, maar de b-voorbeelden wel. Dan blijkt dat zelfs de vrij gebruikelijke lessenverdelingen al heel snel niet meer leiden tot voldoende contacttijd.

In situaties waarin met reguliere leseenheden de studielast niet gehaald kan worden, is het wellicht mogelijk om te werken met flexibele tijden waarin leerlingen onder begeleiding kunnen oefenen met onderdelen waar ze meer tijd aan moeten of willen besteden. Een andere mogelijkheid is om leerlingen op andere momenten buiten het reguliere programma studielast te laten maken. Voorbeelden hiervan zijn sportieve excursies, helpen bij het organiseren van sportdagen, volgen van scheidsrechterscursus of deelname aan zelf gekozen bewegingsactiviteiten buiten school. Dat vinden wij een veel betere oplossing dan leerlingen allerlei schriftelijke opdrachten te geven.

Relatie studielast in de bovenbouw en aantal lessen in de onderbouw

Als wordt vastgehouden aan het idee dat er feitelijk wel een minimumlessentabel is, dan bestaat er een samenhang tussen het aantal lessen in de bovenbouw en in de onderbouw. Mocht het zo zijn de studielast in de bovenbouw niet in voldoende mate vertaald kan worden in contacttijd, dan is het mogelijk om meer lessen in de onderbouw aan te bieden om dat te compenseren. Wel moet ook in dat geval het programma voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw zo worden ingericht dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de leerlingen de voorgeschreven studielast nodig hebben om het programma naar behoren af te kunnen ronden. Dat betekent bijvoorbeeld: extra activiteiten buiten de reguliere lessen om of meer zelfstudie-opdrachten.