Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Kwaliteit van het schoolexamen

1-2-2018

​Bij het inrichten van deze vakspecifieke handreiking hebben we getracht de criteria voor goed beoordelen al zo veel mogelijk te verwerken. Die criteria voor goed beoordelen bij lichamelijke opvoeding kunt u nalezen in hoofdstuk 12 van Onderwijs in bewegen.​ Wij duiden die criteria voor goed beoordelen daar aan met de 4 D's dekkend, docent-onafhankelijk, te doen en doorzichtig (wat staat voor validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en transparantie).

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (red). (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum.​​