Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeelden van portfolioinstrumenten

1-2-2018

​​​​​​​​​​​​Het 'PTA als portfolio' geldt als maximale variant van de vier PTA-varianten. ​In de publicatie 'Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo' (SLO, 2004) wordt deze maximale variant uitgewerkt met allerlei portfolio-instrumenten op basis van een programmavoorbeeld. Verder wordt in het portfoliovoorstel ingegaan op de relatie tussen PTA, portfolio en eindbeoordeling voor LO. Het gaat om de volgende typen instrumenten:

 • voorbeeld van een dossier
 • zelfevaluatie per lessenserie​​​​​​
 • periodezelfevaluatie
 • trainingsvoorbereiding
 • duursportprofiel​
 • observatie-instrumenten
 • sportkeuze-opdracht met beweegmotieven
 • eindopdracht
 • eindevaluatie