Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Een goed programma als basis

1-2-2018

​​​​​​​​​​​​​​​Een PTA wordt samengesteld vanuit een programma. Hier presenteren wij één voorbeeld van een tweejarig bovenbouwprogramma LO. In dit voorbeeld kan de leerling in één oogopslag zien hoe het programma LO eruitziet en welke keuzemogelijkheden daar in zitten. Op grond van dit programma werken we later de PTA varianten uit.

LeerjaarperiodeActiviteitencontacttijd[1]zelfstudietijd[2]
​​​​​​​​​​​​Voo​r-
examenklas ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​
​ ​ ​ ​
A1 Spel (veld)12 
​B ​2 Zelf beter leren volleyballen101
3 Turnen
6 ​
 
4 Atletiek (zaal) 
​C​5 Zelf beter leren basketballen81
6 Bewegen op muziek (1)
​6 ​
 
7 Zelfverdediging 
 Periode-zelfevaluatie 1 ​1
D8 SOK-1145
9 Duursport6 
​​E10 Zelf beter leren softballen81
11 Bewegen op muziek (2)
6 ​
 
12 Atletiek (veld) 
13 Assisteren sportdag4 
 Periode-zelfevaluatie 2 1
​​​​Examenklas ​ ​ ​ ​ ​A14 Spel (veld)12 
B15 Regelende rollen163
 Periode-zelfevaluatie 3 1
C
16 SOK-2 ​
14 
D​​​85
 Eindevaluatie 4 1
130[3]20[4]


[1] contacttijd in lesuren van 50 minuten

[2] zelfstudietijd in klokuren

[3] totaal contacttijd: 130 lesuren = 108 klokuren.

[4]​ totaal zelfstudietijd: 20 klokuren (totale studielast = 128 klokuren)​