Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Vakspecifieke handreikingen

16-1-2018

​Voor meer informatie over vakspecifieke handreikingen kunt u op onderstaande links klikken. Hier vindt u informatie over onder andere het examenprogramma, het PTA en de toetsen in het schoolexamen van het betreffende vak. De handreikingen voor de beroepsgerichte profielen zijn  met uitzondering van Maritiem en techniek  inmiddels gepubliceerd, maar zullen nog aangevuld worden.

Beroepsgerichte profielen

Contactpersoon