Sector
 • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Nakijken en toekennen scores

16-1-2018

Bij het nakijken van de toets gebruikt de docent het antwoordmodel en het beoordelingsvoorschrift dat bij het maken van de opgaven is uitgewerkt. In het antwoordmodel is omschreven wanneer het antwoord juist, deels juist of onjuist is.
Het Eindexamenbesluit schrijft voor (art. 35.4) dat ten minste twee examinatoren het sectorwerkstuk (tl en gl) beoordelen.

Bij het nakijken van het examen en de vaststelling van het resultaat worden de onderstaande punten betrokken:

 1. nakijken van de toets en toekennen van de scores;
 2. de definitieve grens tussen voldoende en onvoldoende;
 3. het vaststellen, vastleggen en bekendmaken van de resultaten;
 4. de nabespreking van de toets.

Bovenstaande punten zijn uitgewerkt in de publicatie Schoolexamens vmbo. Deze publicatie is in het rechtermenu te downloaden.

Borging

 • Bij het toekennen van de scores wordt gebruikgemaakt van het antwoordmodel en beoordelingsvoorschrift.
 • De vaksectie en/of de (vak)collega‚Äôs stellen de definitieve grens tussen voldoende en onvoldoende vast na advies van de examencommissie.
 • De behaalde resultaten worden opgeslagen in het registratiesysteem van de school.

Checklist

Voor het afronden van het schoolexamencijfer heeft de VO-raad een checklist gemaakt. De download staat in het rechtermenu.