Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Het toetsbeleid

16-1-2018

​Goed geformuleerd toetsbeleid biedt iedereen die met het schoolexamen te maken heeft een kader voor het examenreglement, het PTA en de afzonderlijke toetsen.

​Het toetsbeleid

  •  Het toetsbeleid is schriftelijk uitgewerkt.
  •  Het toetsbeleid is voor belanghebbenden toegankelijk.

Borging

  •  Het bevoegd gezag stelt het toetsbeleid vast.
  •  De directeur werkt het toetsbeleid uit en ziet toe op de naleving.

Het schoolexamen als geheel

Voordat een afzonderlijke toets voor het schoolexamen gemaakt wordt, doet de school in twee documenten uitspraken over het schoolexamen als geheel. Deze documenten zijn:

  • het PTA;
  • het examenreglement.

De VO-raad heeft voor het schoolexamen diverse checklists opgesteld. De complete versie staat in het rechtermenu.