Sector
 • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Het maken van de opgaven

16-1-2018

Het maken van de opgaven voor de toets heeft betrekking op de afzonderlijke toetsen van het schoolexamen. De informatie in het PTA geeft sturing aan de uitwerking van de opgaven.

Bij het maken van de opgaven wordt aandacht besteed aan:

 1. de toetsmatrijs;
 2. de vorm van de opgaven;
 3. het schrijven van de opgaven;
 4. het antwoordmodel en beoordelingsvoorschrift;
 5. de samenstelling van de toets;
 6. de presentatie van de toets;
 7. aanwijzingen voor de leerling en de examinator;
 8. de herkansingstoets;
 9. de voorlopige cesuur: de grens tussen voldoende en onvoldoende.

Bovenstaande onderwerpen worden uitgewerkt in de publicatie 'Schoolexamens vmbo' en de checklist over de kwaliteit van het schoolexamen. Beide documenten zijn te vinden in het rechtermenu.

Borging

 • De vaksectie werkt uit:
  • de toetsmatrijs;
  • de opgaven van de toets;
  • het antwoordmodel en correctievoorschrift;
  • de instructie voor de leerlingen, de surveillant;
 • De examencommissie stelt de uitwerkingen van de vaksectie vast.