Sector
 • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Evaluatie schoolexamen

16-1-2018

Voor het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van het schoolexamen wordt gekeken naar zowel het schoolexamen als geheel als naar de afzonderlijke toetsen van het schoolexamen.

Bij de evaluatie van de toetsen worden de onderstaande punten betrokken:

 1. de evaluatie van het PTA;
 2. de evaluatie van het examenreglement;
 3. de evaluatie van de afzonderlijke toetsen van het schoolexamen.

Borging

De examencommissie evalueert en komt zo nodig met verbeteringen voor:

 • het examenreglement;
 • het toetsbeleid;
 • de kwaliteitskenmerken;
 • de formats;
 • de processen van de toetscyclus.

De examencommissie bevordert de deskundigheid van de betrokkenen bij het schoolexamen.

De teamleider evalueert en werkt voorstellen uit voor verbetering van het examenreglement van de school en het PTA van de afdeling.

De vaksectie evalueert de afzonderlijke toetsen en komt met voorstellen tot verbetering van de:

 • toetsmatrijs;
 • de opgaven;
 • het antwoord- en scoremodel;
 • de instructies.

Bovenstaande punten zijn uitgewerkt in de publicatie Schoolexamens vmbo. Deze publicatie is hiernaast te downloaden.