Sector
 • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

De afname van de toets

16-1-2018

De toets voor het schoolexamen is een beoordelende toets. Door het maken van de toets laten de leerlingen zien waartoe zij in staat zijn. Tijdens de toets is dan ook geen sprake van een onderwijssituatie, maar van een examensituatie.

Bij de afname van de toets zijn de onderstaande punten van belang:

 1. De leerling is geïnformeerd over de afname van de toets.
 2. De leerling heeft zich in het voorafgaande onderwijs kunnen voorbereiden op de toets.
 3. Er zijn voldoende exemplaren van de toets beschikbaar.
 4. De omstandigheden tijdens de afname zijn optimaal.
 5. De leerling kan zijn mening over de toets geven.

Borging

 • De afname van de toets is in overeenstemming met de instructies bij de toets.
 • De instructies bij de toets zijn besproken met de examinator, surveillant.
 • De docent heeft tijdens de afname de rol van examinator.

Checklist

Voor onderstaande onderwerpen heeft de VO-raad diverse checklists gemaakt:

 • Verhindering bij een schoolexamentoets
 • Te laat komen bij een schoolexamentoets
 • Fraude bij een schoolexamentoets door een kandidaat

De links naar de checklists staan hiernaast.