Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

De afname van de toets

16-1-2018

Een schoolexamentoets is een afsluitende toets. De leerlingen laten zien waartoe zij in staat zijn. Tijdens de toetsafname is dus sprake van een examensituatie en geen onderwijssituatie.

Aandachtspunten en tips:

  • De leerling heeft zich in het voorafgaande onderwijs kunnen voorbereiden op de toets.
  • De leerling is ge├»nformeerd over de afname van de toets.
  • De afname van de toets is in overeenstemming met de instructies bij de toets.
  • De omstandigheden tijdens de afname zijn optimaal: voldoende ruimte, tijd, materialen.
  • De instructies voor en de rol van de examinator (meestal de leraar) zijn duidelijk.
  • De leerling kan zijn mening over / feedback op de toets geven.