Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Handreiking
  • Examenprogramma

Vakspecifieke handreikingen

25-4-2016

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de vakspecifieke handreikingen. De vakspecifieke handreikingen bevatten informatie over onder andere het examenprogramma, het PTA en de toetsen in het schoolexamen van het betreffende vak. Via onderstaande links verwijzen we u naar de handreikingen die inmiddels gereed zijn: