Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Handreiking
  • Examenprogramma

Kwaliteitsborging schoolexamens

18-4-2016

​Bij de kwaliteitsborging van schoolexamens is de gang van zaken rondom toetsconstructie, normering, toetsafname en correctie belangrijk.

Daarvoor zijn checklists en andere hulpmiddelen waarmee u de kwaliteit daarvan in kaart kunt brengen en waarmee u de kwaliteit van de afzonderlijke toetsen kunt verantwoorden en waarborgen.

Bij de ontwikkeling van deze instrumenten is rekening gehouden met het beoordelingskader dat Cito in 2008 hanteerde bij een onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens.