Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Handreiking
  • Examenprogramma

De kwaliteit van het beoordelen

31-8-2017

​De kwaliteit van een toets wordt ook bepaald door de manier waarop de toets wordt beoordeeld en de wijze waarop wordt bepaald wanneer een toetsresultaat voldoende is.
 
Het beoordelen van toetsen gebeurt met behulp van correctie- of beoordelingsmodellen. In een correctiemodel wordt vastgelegd wat bij elke opgave het juiste antwoord is.
In het geval van praktische toetsing wordt in het beoordelingsmodel vastgelegd aan welke eisen een product moet voldoen en/of welke eisen er aan een handeling gesteld worden.

Het beoordelen van vaardigheden en complexe opdrachten gebeurt vaak met behulp van rubrics of observatieschema's.