Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Handreiking
  • Examenprogramma

Kwaliteitsborging schoolexamen havo/vwo

18-3-2016

​De kwaliteit van het schoolexamen wordt door verschillende factoren bepaald:

  • de kwaliteit van de toetsen die in het schoolexamen worden afgenomen;
  • de kwaliteit van het beoordelen van de prestaties van leerlingen;
  • de borging van de kwaliteit van de schoolexamens en het afleggen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van schoolexamens.

Hier wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexamens.