Kwaliteitsborging

30-5-2016

De kwaliteit van het schoolexamen wordt door verschillende factoren bepaald:

  • De kwaliteit van de toetsen die in het schoolexamen worden afgenomen;
  • De kwaliteit van het beoordelen van de prestaties van leerlingen;
  • De borging van de kwaliteit van de schoolexamens en het afleggen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van schoolexamens.

Kwaliteitsborging schoolexamen havo/vwo

Kwaliteitsborging schoolexamen vmbo