Introductie

30-5-2016

​Hoe zit het met de rekentoets in het vmbo-examen en in hoeverre is er overlap met wiskunde? Mag je bij Nederlands nou wel of niet leesvaardigheid toetsen in het schoolexamen? Bij dit soort vragen worden doorgaans de handreikingen schoolexamen van SLO geraadpleegd.

Op deze website stellen we de handreikingen digitaal beschikbaar. Dat zal gefaseerd gebeuren. Bezoek daarom regelmatig deze website om te kijken of er nieuwe handreikingen en/of uitwerkingen zijn toegevoegd.