Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma

Theorietoetsen

2-3-2016

In het onderstaande overzicht staan voorbeelden van theorievragen bij de meeste eindtermen. De eindtermen uit de exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden lenen zich niet goed voor deze vorm van toetsing. Het zou bijvoorbeeld merkwaardig zijn bij dit vak een rekentoets af te nemen om beheersing van eindterm 4 te toetsen. Daarom ontbreken deze eindtermen in onderstaand overzicht.

EindtermVoorbeeldtheorieopgaven
1    ICT in beroepen

De administratie van een apotheek

De OV-chipkaart

17  Kantoorautomatisering

Pakketkeuze

Pakketgebruik

18  Ondersteuning van onderzoekDigitale enquête
19  GebruikersondersteuningGebruikerscursus
20  Projectmatig werken

Projectfasering

Rollen in een project

21  De rol van ICT in de maatschappij

23  Nieuwe ontwikkelingen

Fraudebestrijding

Sociale media

Gegevens verkopen

22  Normen en waardenCyberpesten

24  Hardwarearchitectuur

25  Computernetwerken

Diverse kleine opgaven
26  Netwerkbeveiliging

Bibliotheek

Beveiligingsmaatregelen

27  Printmedia

28  Digitale media

Kleurgebruik

Lettertypen

Website en doelgroepen

De HTML-code van een website

29  Driedimensionaal ontwerpenAanzichten

30  Informatiestromen

31  Databases

Proefrit met een scooter
32  ProgrammerenWagentje rijden