Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Projectopdrachten

2-3-2016

In onderstaand overzicht staan zestien voorbeelden van projectopdrachten. Elk voorbeeld heeft betrekking op één of twee eindtermen. Door opdrachten te combineren kunnen desgewenst meer eindtermen in een enkele opdracht bestreken worden. Naast deze opdrachten zijn er zeven zogenaamde supplementen. Deze supplementen kunnen aan een projectopdracht toegevoegd worden en gaan over een of meer eindtermen uit de exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden. Beheersing van de meeste van deze eindtermen kan slecht separaat getoetst worden. Daarom zijn voor deze eindtermen supplementen ontwikkeld die aan een projectopdracht toegevoegd kunnen worden.

Ten slotte is er een opdracht Werkhouding, die wat afwijkend van karakter is. Dit is een observatieopdracht, waarbij de docent op basis van wat hij ziet en vastlegt een oordeel geeft over gedrag van kandidaten met betrekking tot hygiënisch werken, milieubewust handelen, professioneel gedrag en omgang met medekandidaten van het andere geslacht en/of uit andere culturen.

De projectopdrachten kennen een vaste structuur, die hier puntsgewijs wordt weergegeven.

Eindterm(en)formulering van de eindterm(en) waarvan beheersing door middel van de opdracht getoetst wordt
Kenmerken van de opdrachtinleiding op de opdracht voor kandidaten met een parafrasering van de eindterm(en) en met het soort opdracht
Opdrachtomschrijving

situatieschets waarin een probleem geformuleerd wordt

specificatie van wat kandidaten moeten opleveren

welke vereisten er gelden voor het eindresultaat

Uitvoering van de opdracht

hoe de opdracht uitgevoerd moet worden (meestal: zelf te bepalen, soms aan de hand van een zelfbedachte planning)

welke hulpmiddelen gebruikt moeten en mogen worden

waar de opdracht uitgevoerd moet worden (op school of ook buiten de school)

de rollen van de docent (opdrachtgever, coach, expert en/of beoordelaar)

het uiterste inlevermoment

Beoordeling van de opdracht

beoordelingsrubrieken en bijpassende beoordelingsschalen

wijze waarop het cijfer tot stand komt

herkansingsmogelijkheden


De projectopdrachten vormen met nadruk examenopdrachten waarbij kandidaten tonen wat ze hebben geleerd in dit vak. Daarom ontbreekt in de omschrijving uitleg van leerstof en andere specifieke ICT-informatie. Hierin onderscheiden projectopdrachten zich van opdrachten die tot doel hebben leerlingen nieuwe kennis, inzicht of vaardigheden aan te leren.

Overzicht projectopdrachten en supplementen

EindtermOpdracht

1  ICT in beroepen

2  Beroepskeuze en vervolgopleidingen

IT in het beroep
3  Nederlandse taalsupplement

4  Berekeningen

supplement

5  Informatie verwerven, verwerken en verstrekken

8  Veilig werken

Computerergonomie
6  Systematisch werkensupplement

7  Samenwerken

20  Projectmatig werken

supplement
9  Economisch bewust omgaan met materialen en middelensupplement

10  Hygiënisch werken

11  Milieubewust werken

12  Algemene gedags- en houdingseisen in de branche

13  Verschillen culturele gebondenheid en geslacht

Werkhouding
14  Kritische instelling eigenbelangsupplement
15  Bedrijfscultuursupplement
16  Reflecteren op eigen handelenEindverslag
17  KantoorautomatiseringAdresstickers bij een ledenbestand met bijlage
18  Ondersteuning van onderzoekTevredenheidsonderzoek met bijlage
19  GebruikersondersteuningSeniorencursus

21  De rol van ICT in de maatschappij

22  Normen en waarden

Hoe werkt Facebook?
23  Nieuwe ontwikkelingenNieuwe ontwikkelingen

24  Hardwarearchitectuur

25  Computernetwerken

Garagebedrijf Verschuer
26  NetwerkbeveiligingBeveiligingsmaatregelen op school
27  PrintmediaEen logo voor een snackbar
28  Digitale mediaSchoolreis
29  Driedimensionaal ontwerpenMotorzaak Vermonde

30  Informatiestromen

31  Databases

Zeilschool Voor de Wind met bijlage
32  ProgrammerenGaragedeur