Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Praktijktoetsen

1-3-2016

Een beperkt aantal eindtermen leent zich voor toetsing door middel van een praktijktoets. In het onderstaande overzicht staan de voorbeeldpraktijktoetsen vermeld. Ook eindterm 32 over programmeren zou voor toetsing door middel van deze toetsvorm in aanmerking komen. Toch ontbreekt een voorbeeldpraktijktoets over programmeren, omdat de variatie in gebruikte programmeertalen te groot is. Ook voor databases zou dit bezwaar geopperd kunnen worden, maar de variatie in databaseomgevingen is minder groot dan bij programmeertalen.

EindtermVoorbeeldpraktijktoetsen
17  Kantoorautomatisering

Wijzigingen aanbrengen in een gegeven tekstbestand met bijlage.

Een uitnodigingsbrief maken aan leden van een wielervereniging met bijlage.

28  Digitale mediaHandmatig wijzigingen aanbrengen in HTML-code met bijlage.
29  Driedimensionaal ontwerpenEen driedimensionaal model maken voor een lamp waarvan zijaanzicht en bovenaanzicht gegeven zijn.
31  DatabasesWijzigingen aanbrengen in een database met gegevens over scooterproefritten met bijlage.