Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Tevredenheidsonderzoek

16-3-2016

Een van de kwaliteitsinstrumenten is een onderzoek onder leerlingen hoe tevreden ze zijn met verschillende aspecten van het vak. Doelstelling van een dergelijk tevredenheidsonderzoek is om een idee te krijgen hoe leerlingen het vak op deze aspecten waarderen. Dit onderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Zo kan er een enquête onder leerlingen worden afgenomen. Onder de downloads in het rechtermenu staat een enquêteformulier in Word dat door leerlingen ingevuld en verstuurd kan worden. Ook is er een Excelbestand beschikbaar waarin de resultaten van twee afnamerondes onder leerlingen uit de experimenteerscholen samengevat zijn. Deze resultaten kunnen door een afzonderlijke school gebruikt worden als ijkpunt voor de tevredenheid van haar eigen leerlingen.