Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Voorbeeldprogramma bezoek auditcommissie

16-3-2016
8:30 – 9:00

Ontvangst van de commissieleden

Korte voorbespreking van de commissie

9:00 – 10:00

Bestudering van ter inzage gelegde materialen

Rondleiding langs it-faciliteiten

De commissie formuleert aandachtspunten voor de interviews

10:00 – 10:30Interview leerlingen
10:30 – 11:00Interview docenten
11:00 – 11:30Interview schoolleiding
11:30 – 12:00De commissie formuleert een eerste indruk
12:00 – 12:30De commissie rapporteert deze eerste indruk mondeling
Contactpersoon