Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Materialen ten behoeve van een audit

16-3-2016

Afhankelijk van welke opdracht een auditcommissie heeft, kan haar de volgende materialen ter inzage gelegd worden:

 • het beleidsplan van de school;
 • het examenreglement van de school;
 • het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het vak;
 • een set toetsen (theorietoetsen, praktijktoetsen en projectopdrachten) die in het PTA vermeld staan;
 • overige toetsen;
 • voorbeelden van leerlinguitwerkingen van de toetsen, inclusief de beoordeling door de docent(en);
 • leermiddelen.