Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Samenstelling en opdracht auditcommissie

16-3-2016

Een auditcommissie kan als volgt worden samengesteld:

 • een school- of afdelingsleider van een andere school die informatietechnologie aanbiedt;
 • een docent van deze school;
 • een leider van een havo-afdeling van een school uit de directe omgeving die het tweede fasevak informatica aanbiedt;
 • een leider van een verwant mbo-college uit de directe omgeving;
 • een extern secretaris.

Aan deze commissie kunnen desgewenst nog twee leden worden toegevoegd:

 • een lid van de medezeggenschapsraad;
 • een onderwijsinspecteur.

Het verdient aanbeveling de auditcommissie vooraf te informeren welke onderdelen en aspecten van het schoolleerplan de school geƫvalueerd wenst te zien. Dit vormt als het ware de opdracht aan de auditcommissie.

Contactpersoon