Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Audits

16-3-2016

De kwaliteit van het schoolleerplan informatietechnologie en van het schoolexamen in het bijzonder kan worden geƫvalueerd door middel van een zogenaamde audit. Een audit wordt uitgevoerd door een externe auditcommissie die het schoolleerplan of delen daarvan evalueert aan de hand van lesmaterialen, leerlinguitwerkingen en interviews met leerlingen, docenten en schoolleiding. De bevindingen van de commissie worden aan de school gerapporteerd. In de onderstaande figuur wordt weergegeven volgens welke stappen een audit kan verlopen.

Stappenplan audit.jpg 

In het rechtermenu staan enkele aandachtspunten voor de organisatie van een audit op school. Ook kan in dat menu een voorbeeld van een evaluatierapport gedownload worden.