Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Kwaliteit van het schoolexamen

16-3-2016

​Omdat informatietechnologie alleen een schoolexamen kent, verdient de kwaliteit van het schoolexamen en -toetsen bijzondere aandacht. Om kwaliteit te behalen en te behouden kan een school verschillende instrumenten benutten. In de bijgevoegde link wordt verwezen naar instrumenten voor kwaliteitsborging van het schoolexamen in het algemeen. Onder Lees meer staan enkele kwaliteitsinstrumenten die specifiek ontwikkeld zijn voor informatietechnologie.