Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Visie

16-3-2016

De visie die ten grondslag ligt aan een schoolleerplan voor een vak wordt bepaald door enerzijds de achtergronden en uitgangspunten van het vak en anderzijds door het beleid van de school. De achtergronden en uitgangspunten van informatietechnologie worden elders op deze website beschreven. Profilering van de school, haar onderwijsconcept en haar toetsbeleid zijn aspecten uit het schoolbeleid die van invloed zijn op het schoolleerplan van een vak. De schoolprofilering kan aanleiding zijn het vak in de communicatie op school en in die naar leerlingen en ouders een andere naam te geven.

Richtlijnen

  • Op het diploma van de leerlingen heet het vak informatietechnologie, ook al gebruikt de school in haar communicatie een andere naam.

Beslispunten

  • In hoeverre kunnen leerlingen uit de gemengde leerweg informatietechnologie combineren met het profiel Media, vormgeving en ICT?

Aanbevelingen

  • Indien een kandidaat uit de gemengde leerweg ook het profiel MVI kiest, verdient het aanbeveling voor informatietechnologie aparte schoolexamentoetsen af te nemen; dit in verband met de noodzaak om bij informatietechnologie in veel gevallen inzicht en planmatig kunnen werken te toetsen. Dergelijk leerlinggedrag wordt doorgaans niet vereist in het profiel MVI.