Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Tijd

16-3-2016

Onder de noemer tijd vallen lessentabellen en verroostering van de lessen informatietechnologie.

 

Richtlijnen

 • In de twee examenjaren dient leerlingen ten minste 200 lesuren informatietechnologie van vijftig minuten elk worden aangeboden.

 • Alleen resultaten die in de twee examenjaren behaald worden, mogen meetellen in de bepaling van het schoolexamencijfer.

Beslispunten

 • Hoe worden de lesuren verdeeld over de examenjaren?

 • Hoeveel lesuren worden er besteed aan welke leerinhouden?

Aanbevelingen

 • De onderstaande lesuurverdelingen kunnen voor informatietechnologie gehanteerd worden.

Aantal lessen per week in het derde leerjaar (vier kwartalen)

Aantal lessen per week in het vierde leerjaar (drie kwartalen)

Totaal aantal lessen
(een kwartaal = 10 weken)

3

3

210

4

2

220

2

4

200

 

 • In onderstaande tabellen staan twee voorbeelden van hoe 200 lesuren verdeeld kunnen worden over de exameneenheden van het examenprogramma.

Voorbeeld 1

Exameneenheid

Voorgestelde lestijd in lesuren

IT/1

Oriëntatie op leren en werken

            15

IT/2

Professionele vaardigheden

            pm

IT/3

ICT-vaardigheden

            25

IT/4

Maatschappij en innovatie

            10

IT/5

Hardware

            50

IT/6

Media ontwerpen

            50

IT/7

IT ontwerpen

            50

 

Totaal

            200

 

Voorbeeld 2

Exameneenheid

Voorgestelde lestijd in lesuren

IT/1

Oriëntatie op leren en werken

            15

IT/2

Professionele vaardigheden

            pm

IT/3

ICT-vaardigheden

            25

IT/4

Maatschappij en innovatie

            10

IT/5

Hardware

            30

IT/6

Media ontwerpen

            30

IT/7

IT ontwerpen

            30

Specialisatie of eindexamenopdracht

            60

 

Totaal

            200