Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Leeromgeving

16-3-2016

Leren vindt in het algemeen plaats op school, maar ook daarbuiten. Op school zijn verschillende soorten lokalen beschikbaar. Voor informatietechnologie zijn computerlokalen en theorielokalen het meest geschikt. Voor groepsbesprekingen kunnen ook kleinere spreekruimten of een leerplein gebruikt worden.

Naast de fysieke leeromgeving kan ook gebruikgemaakt worden van een virtuele leeromgeving. In een dergelijke omgeving kunnen leerlingen samenwerken, communiceren en resultaten van opdrachten en van computerpractica voor hun docent uploaden.

Beslispunten

  • Wordt van leerlingen verwacht dat ze buiten school ook leeractiviteiten verrichten?
  • In welk soort lokalen worden de lessen informatietechnologie gegeven?

Aanbevelingen

  • Als van leerlingen verwacht wordt dat ze buiten lestijd en/of buiten de school leeractiviteiten verrichten, dienen de IT-voorzieningen daarvoor toegerust te zijn.
  • Geef niet altijd les in een computerlokaal. Met name klassikale uitleg en reflectie op leeropdrachten kunnen ook goed in een theorielokaal plaats vinden.
  • Houd er rekening mee dat resultaten van opdrachten en van computerpractica niet altijd tekstdocumenten zijn. Ook andersoortige IT-producten moeten in een virtuele leeromgeving geĆ¼pload kunnen worden.