Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Leerinhoud

16-3-2016

In de beschrijving van de leerdoelen wordt verwezen naar leerinhouden of onderwerpen ("websites", "netwerken", "IT in het beroep", "databaseontwerp", …). Leerinhouden die in de eindtermen genoemd worden, moeten verplicht aan alle leerlingen aangeboden worden. Aandachtspunten daarbij zijn de volgorde waarin de leerinhouden aan de leerlingen aangeboden worden en in hoeverre leerlingen keuzemogelijkheden geboden worden.

Richtlijnen

  • Alle leerinhouden uit het examenprogramma dienen aan alle leerlingen te worden aangeboden.

Beslispunten

  • In welke volgorde worden de leerinhouden uit het schoolleerplan aan leerlingen aangeboden?
  • Welke keuzemogelijkheden worden leerlingen geboden?

Aanbevelingen

  • "Gebruik" gaat bij voorkeur vooraf aan "ontwerp". Een van de leerinhouden heeft bijvoorbeeld betrekking op het ontwerp van een database en een andere leerinhoud op het gebruik van een database. In dit voorbeeld verdient het aanbeveling kennis te maken met de (relationele) structuur van een database door een gegeven database te gebruiken, bijvoorbeeld door middel van zoekopdrachten. Later kan dan het ontwerp van een database aan bod komen.
  • Ten aanzien van keuzemogelijkheden kunnen onderstaande modellen onderscheiden worden.

Inrichtingsmodellen.jpg 

In het bovenste model worden alle leerinhouden van het vak aan alle kandidaten aangeboden en geëxamineerd. In het tweede model gebeurt dat ook, maar kunnen kandidaten bovendien bij wijze van afsluiting van het vak een keuzeopdracht doen. In deze keuzeopdracht kan een kandidaat een of meer leerinhouden van zijn voorkeur verder uitdiepen.