Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Groeperingsvormen

16-3-2016

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor informatietechnologie, de capaciteit van de verschillende lokalen en andere overwegingen kunnen er een of meer lesgroepen geformeerd worden. Bij leer- en projectopdrachten worden vaak kleinere groepen leerlingen samengesteld.

Beslispunten

 • Wat is de omvang van een lesgroep?
 • Hoe groot zijn de groepen leerlingen bij een leer- en een projectopdracht?
 • Hoe worden deze groepen samengesteld?

Aanbevelingen

 • Om het vermogen tot samenwerking te kunnen toetsen kent het schoolexamen ten minste één groepsopdracht.
 • In dit geval heeft een groep leerlingen bij voorkeur drie à vier leerlingen. Bij meer leerlingen worden de samenwerkingsrelaties te groot in aantal. Bij twee leerlingen is samenwerking beperkt tot bilateraal contact en deze vorm van samenwerking wordt niet aanbevolen als invulling van eindterm 7 over samenwerking.
 • Een groep leerlingen kan willekeurig worden samengesteld. Alternatief is dat groepjes leerlingen zichzelf samenstellen. Nadeel hiervan is dat er een of meer restgroepen overblijven, waarin samenwerking moeilijker kan verlopen dan in de andere groepen. Een bijzondere wijze van samenstelling is dat de docent groepen formeert op basis van de beschikbare kwaliteiten van leerlingen.