Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Docentrollen

16-3-2016

Een docent informatietechnologie kan verschillende rollen vervullen. We noemen:

expert:                    heeft deskundigheid op het gebied van de leerstof en over de wijze waarop leerlingen de zich deze leerstof kunnen verwerven;

coach:                    begeleidt leerlingen bij hun leeractiviteiten;

opdrachtgever:       verstrekt leerlingen projectopdrachten als onderdeel van het schoolexamen;

examinator:            beoordeelt schoolexamentoetsen.

 

Omdat informatietechnologie (nog) geen volledige lesmethoden kent, zullen van docenten ook ontwikkelvaardigheden gevraagd worden.

 

Aanbevelingen

  • Maak leerlingen duidelijk welke rol de docent op welk moment heeft. Dit betreft vooral momenten waarop de docent de rol van opdrachtgever heeft. IT-gerichte vragen van leerlingen kan hij in deze rol meestal niet beantwoorden.

  • Een alternatief is om bij projectopdrachten te werken met een reële opdrachtgever, bijvoorbeeld een bestuurslid van een tennisvereniging, de voorzitter van een winkeliersvereniging of een sectievoorzitter op school.

  • Biedt docenten informatietechnologie naast hun lestaak voldoende gelegenheid lesmaterialen te verzamelen en te ontwikkelen.