Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Informatica havo en informatietechnologie

3-3-2016

In de onderstaande tabel is weergegeven in hoeverre de examendomeinen van informatica havo – weliswaar op een lager niveau van denken en handelen – (op onderdelen) verwantschap tonen met welke exameneenheden van het examenprogramma informatietechnologie.

Examendomein informatica havoVerwantschap met informatietechnologie vmboExameneenheden
Domein A: Vaardighedenzeer beperktIT/1 Oriëntatie op leren en werken
IT/2 Professionele vaardigheden
Domein B: Grondslagennee 
Domein C: InformatiejaIT/3 ICT-vaardigheden
Domein D: ProgrammerenjaIT/7 IT ontwerpen
Domein E: ArchitectuurjaIT/5 Hardware
Domein F: InteractiebeperktIT/6 Media ontwerpen
Domein G: Keuzethema algoritmiek, berekenbaarheid en logicanee 
Domein H: Keuzethema DatabasesjaIT/7 IT ontwerpen
Domein I: Keuzethema Cognitive computingnee 
Domein J: Keuzethema Programmeerparadigma'snee 
Domein K: Keuzethema ComputerarchitectuurbeperktIT/5 Hardware
Domein L: Keuzethema NetwerkenbeperktIT/5 Hardware
Domein M: Keuzethema Physical ComputingjaIT/7 IT ontwerpen
Domein N: Keuzethema SecurityjaIT/5 Hardware
Domein O: Keuzethema UsabilitybeperktIT/6 Media ontwerpen
Domein P: Keuzethema User ExperiencebeperktIT/6 Media ontwerpen
Domein Q: Keuzethema Maatschappelijke en individuele invloed van informaticajaIT/4 Maatschappij en innovatie

 

Contactpersoon