Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Relatie met het profiel MVI, keuzevakken en informatica havo

3-3-2016

In onderstaande tabel worden de exameneenheden van informatietechnologie vermeld. Bij elke exameneenheid staat aangegeven of ze voorkomt bij het profiel Media, vormgeving en ICT van de beroepsgerichte leerwegen, welke keuzevakken uit de beroepsgerichte leerwegen verwantschap tonen met (onderdelen van) de betreffende exameneenheid en of ze voorkomt bij informatica in de tweede fase van havo.

ExameneenheidProfiel MVIKeuzevakkenInformatica havo
IT/1 Oriëntatie op leren en werkenbeperkt ja
IT/2 Professionele vaardighedenja  
IT/3 ICT-vaardigheden   
IT/4 Maatschappij en innovatie  ja
IT/5 HardwarebeperktNetwerkbeheer
Digitale beveiliging
ja
IT/6 Media ontwerpenja3D-vormgeving en –realisatie
Printmedia-productie
Game design
Vormgeving en typografie
Sign
Webshop
Multimediale producten maken
 
IT/7 IT ontwerpen Domotica en automatisering
Game design
Applicatieontwikkeling
Webshop
Digi-spel
Robotica
beperkt

 

In het rechtermenu staat meer informatie in hoeverre de domeinen van informatica havo voorkomen in het examenprogramma informatietechnologie.