Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Kenmerken van het examenprogramma

3-3-2016

Informatietechnologie is een algemeen vormend vak. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de formulering van eindtermen. Daarin is in veel gevallen niet alleen sprake van het toepassen van ICT-kennis om ICT-producten te ontwikkelen, maar ook van verwerving van inzicht op het gebied van ICT. In een enkele eindterm wordt verder voorgeschreven dat kandidaten planmatig moeten kunnen werken. In het rechtermenu wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen inzicht en toepassingsvaardigheid en op planmatig werken.