Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Exameneenheid IT/7 IT ontwerpen

3-3-2016
IT/7IT OntwerpenGL / TL
30De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie.X
31De kandidaat kan informatiebehoeften analyseren en op basis daarvan een eenvoudige database ontwerpen, maken en gebruiken.X
32De kandidaat heeft inzicht in enkele eenvoudige programmeertechnieken en kan dit inzicht toepassen bij de ontwikkeling van een eenvoudig computerprogramma.X

 

In het rechtermenu staat een interpretatie van elk van de eindtermen uit deze exameneenheid.