Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden

26-1-2018
IT/2Professionele vaardighedenGL / TL
De kandidaat kan: ​ ​
3De Nederlandse taal functioneel gebruikenX
4Tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen makenX
5Binnen het vakgebied gericht informatie verwerven, verwerken en verstrekken met behulp van geautomatiseerde systemen X
6Op systematische wijze werkzaamheden uitvoerenX
7Samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamhedenX
8Zijn werkzaamheden op een veilige wijze uitvoerenX
9Economisch bewust omgaan met materialen en middelenX
10Hygiënisch werkenX
11Milieubewust handelenX
12Voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche(s)X
13Omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslachtX
14Zijn eigen belangen afwegen tegen het belang van een groep, organisatie of het algemeen belangX
15Zich aan- en inpassen in de bedrijfscultuurX
16Reflecteren op het eigen handelenX

 

Eindterm 8 kan geïnterpreteerd worden als werken op een ergonomisch verantwoorde wijze. Zaken omtrent beveiliging van ICT-middelen vallen onder eindterm 26.